GIS (Główny Inspektorat Sanitarny)

GIS (Główny Inspektorat Sanitarny)

GIS, czyli Główny Inspektorat Sanitarny, to centralny urząd administracji rządowej. Swoją siedzibę ma w Warszawie i działa od stycznia 2000 roku. GIS kieruje Państwową Inspekcją Sanitarną, inicjuje i nadzoruje czynności administracji rządowej, które zmierzają do zapobiegania i minimalizowania negatywnych skutków zdarzeń dotyczących zdrowia publicznego. Jeżeli istnieje zagrożenia bezpieczeństwa sanitarnego, GIS ma prawo wydawania poleceń, które dotyczą działań zapobiegawczych. Ponadto może wykonywać czynności kontrolne oraz ma prawo do pozyskiwania informacji o sposobie realizacji zadań urzędu w tym zakresie.

Najpopularniejsze

Tarnowskie Góry. W mieście powstanie strefa relaksu przy ul. Krakowskiej

Tarnowskie Góry. W mieście powstanie strefa relaksu przy ul. Krakowskiej

Koniec linii 820 i 870. Zamiast nich są metrolinie ZTM. Sprawdź trasy i zasady

Koniec linii 820 i 870. Zamiast nich są metrolinie ZTM. Sprawdź trasy i zasady

Lokalne oferty

reklama
Dodaj ogłoszenie