Tarnowskie Góry się rozwijają i pięknieją

Artykuł sponsorowany Gmina Tarnowskie Góry

Kampania billboardowa i nawet 500 nowych miejsc pracy!

Prace w strefie gospodarczej przy ulicy Polnej dobiegły końca. Pojawiły się już ogłoszenia o przetargach na sprzedaż terenów inwestycyjnych. W sierpniu ruszy kampania promocyjna, która pomoże w znalezieniu przedsiębiorców, którzy w tarnogórskiej strefie ulokują swoje firmy.

- Jesteśmy miastem, w którym dobrze się mieszka, ciągle przeżywamy boom mieszkaniowy. Teraz pora na sfinalizowanie kolejnego z naszych priorytetów, jakim jest wzmożony rozwój gospodarczy gminy. Szacujemy, że dzięki powstałym w strefie firmom uda się utworzyć od 250 do 500 nowych miejsc pracy - mówi Piotr Skrabaczewski, zastępca burmistrza ds. gospodarczych.

Teren strefy inwestycyjnej to 6,5 hektara ziemi, położonej przy ulicy Polnej, pomiędzy dawnym Tagorem i Faserem. Nieruchomość dostępna jest drogą - łącznikiem do ulicy Nakielskiej, noszącym nazwę ul. Kazimierza Zachnika. Na uzbrojonym przez gminę terenie wydzielono cztery działki dla przedsiębiorców. W pełni uzbrojone tereny mają powierzchnię od 2,1 ha (największa) do 0,6 ha (najmniejsza) i będą sprzedawane w przetargu nieograniczonym pisemnym. Otwarcie ofert nastąpi w dniach 28 - 29 września.

- Cena będzie tylko jednym z elementów, jakie będziemy brać pod uwagę. W ocenie oferty dodatkowe punkty przyznawać będziemy małym i średnim firmom. W doborze inwestorów będziemy także premiować firmy przyjazne środowisku naturalnemu - mówi Piotr Skrabaczewski. - Działki są w stu procentach przygotowane dla inwestorów, mają dostęp do wody, kanalizacji, ciepła systemowego i zasilania energetycznego - dodaje.

Tereny inwestycyjne promowane będą na 10 billboardach zlokalizowanych w różnych miejscach na terenie województwa śląskiego. Tablice reklamowe (w sumie będzie ich 10) staną przy DK 11, DK 78 (w promieniu 25 km od Tarnowskich Gór), przy DK 78 w promieniu do 25 km od lotniska Katowice – Pyrzowice, a także przy autostradach A1 i A4 na terenie województwa śląskiego. Billboardy pojawią się również w Tarnowskich Górach, w Katowicach, Częstochowie, Gliwicach i Zabrzu (w granicach administracyjnych miast przy drogach wylotowych).

W ramach kampanii przygotowane zostaną także m.in. foldery zawierające szczegółową ofertę naszych terenów inwestycyjnych w trzech językach: polskim, niemieckim i angielskim.

Ulica Zachnika w połączeniu z drogą wewnętrzną otworzyła dojazd do firm działających na terenie po Tagorze. Umożliwia też dojazd do Lasowic z centrum miasta. Droga jest oświetlona a jej utrzymaniem zajmować będzie się gmina. Służyć będzie mieszkańcom oraz przedsiębiorcom, którzy mają już firmy w miasteczku przemysłowym na terenie po Tagorze (jest ich 13) oraz tym, którzy zdecydują się ulokować w strefie swoje przedsiębiorstwa.

- Miejski Zarząd Ulic i Mostów posiada już gotową dokumentację na przedłużenie drogi wewnętrznej w kierunku osiedla w Lasowicach - informuje Piotr Skrabaczewski.

Na realizację zadania gmina pozyskała środki UE. Jego całkowita wartość to 14,3 mln zł. Dofinansowanie unijne wynosi 9,5 mln zł. Projekt obejmował budowę drogi wewnętrznej, wycinkę drzew i krzewów, budowę sieci i instalacji: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci ciepłowniczej oraz sieci elektroenergetycznej, roboty rozbiórkowe oraz budowę ogrodzenia.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – oś priorytetowa: 3. Konkurencyjność MŚP, działanie: 1. Poprawa

warunków do rozwoju MŚP, poddziałanie: 1. Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT.


Zapraszamy do Wodnego Placu Zabaw!

Przy Parku Wodnym działa już Wodny Plac Zabaw! Atrakcja czynna jest codziennie od godziny 8.00 do 21.00. Na miejscu czekają na dzieci 3 zjeżdżalnie (w tym jedna do zjazdów z rodzicami), fontanny, armatki wodne, basen powierzchni 338m kw., leżaki i parasolki oraz wiele innych atrakcji.

Dzieci poniżej 13 roku życia muszą być pod opieką dorosłych, zjeżdżalnie są z kolei przeznaczone dla dzieci mimimum 4-letnich. Z placu zabaw może korzystać każdy posiadacz biletu do Parku Wodnego (nie będzie osobnych biletów).

– Obostrzenia w wodnym placu zabaw, jako części parku wodnego, są takie same jak w całym kompleksie: maksymalnie 330 osób na terenie całego obiektu – mówi Sylwia Kusz-Byszewska z działu marketingu Parku Wodnego.

Koszt przedsięwzięcia to 2,5 mln zł. Spółkę wsparło miasto, które ogólem na inwestycje w Parku Wodnym przekazało 1 mln zł.


Sowice: rewitalizacja budynków komunalnych

Elewacje budynków są już zupełnie gotowe. Place zabaw, siłownia zewnętrzna, elementy małej architektury i zieleni oraz chodniki będą skończone lada chwila.

11 budynków miejskich przy ulicach Grzybowej, Bocznej i Czarnohuckiej w Sowicach przechodzi gruntowną modernizację. Wszystko dzięki wartej blisko 10 mln zł rewitalizacji. Zakończenie miejskiej inwestycji, która otrzymała 7,7 mln zł unijnego dofinansowania, zaplanowano na jesień. Wkrótce potem do budynków doprowadzone zostanie ciepło systemowe.

Całkowita wartość projektu to 9 811 114,39 zł. Wydatki kwalifikowane wynoszą 7 718 865,96 zł. Dofinansowanie ma wartość 7 332 922,73 zł, w tym z EFRR: 6 561 036,13 zł, reszta pieniędzy pochodzi z dotacji w ramach Kontraktu Terytorialnego (budżet państwa).

Dodaj ogłoszenie